Impressum:

PETER PAN d. o. o. Jurdani (Općina Matulji)

Mali Brgud 33

E-mail: peterpan@peterpan.hr

OIB: 07315682123

Članovi uprave: Christian Nikolac, Sanja Nikolac

Trgovačko društvo je upisano u trgovački registar suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta MBS: 040119281

Temeljni kapital: 7.800.000,00 kuna / 1.035.237,91 euro uplaćen u cijelosti

IBAN: HR1024020061500024629

Banka: Erste&Steiermärkische Banka d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a